Zitting senaatscommissie US over FATCA wetgeving

2 min
Gepubliceerd op: 08-05-2017 Laatst gewijzigd op: 10-05-2024

Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de US omtrent de FATCA wetgeving. Helaas lost de voorgenomen aanpassing van de wetgeving de problemen die Nederlandse Amerikanen met de US belasting aangifte plichten ondervinden niet op.

Zitting senaatscommissie US inzake FATCA

Eind april vond er een zitting plaats voor een senaatscommissie in de US. De inzet van de aanvragers; het volledig stoppen van de FATCA wetgeving aangezien deze te veel geld kost, te weinig oplevert en wereldwijd enorme problemen oplevert voor Amerikaanse staatsburgers. De anti-FATCA groep probeerde het over de boeg te gooien dat de FATCA in conflict is met de US grondwet. Kijk hier de zitting terug.

Erkennen problematiek FATCA door US

Tijdens de zitting werd wel overduidelijk dat de problemen veroorzaakt door de FATCA inderdaad wereldwijd zijn en dat deze ook onderkend worden door de US (ook door de Amerikaanse belastingdienst, de IRS). Echter, beeindigen van de FATCA wetgeving is duidelijk een brug te ver. Op dat front zijn geen nieuwe ontwikkelingen te verwachten.

Oud voorstel IRS

Tijdens de hoorzitting kwam wel naar voren dat er al in 2015 door de IRS een voorstel gedaan is om de FATCA plichten voor de buitenlandse banken iets te versoepelen. Voor de duidelijkheid: het gaat hier dus niet om de versoepeling van de aangifte plichten (belasting en FBAR) van de burger; die aangifte plichten blijft overeind.

De IRS stelde in 2015 voor om, wanneer een US staatsburger bankrekeningen in het land heeft waarin hij officieel woonachtig is, deze niet onder FATCA regelingen te laten vallen. Een gevolg daarvan zou dan zijn dat er voor de buitenlandse banken geen meldingsplicht meer bestaat omtrent bankrekeningen van US citizens. Bovendien zou de wetgeving zich dan beperken tot de Amerikaan die in de US woont en in het buitenland rekeningen aanhoudt die hij/zij niet aangeeft bij de Amerikaanse belastingdienst.

Nederlandse banken en FATCA

Het oude IRS voorstel zou voor de banken in Nederland een enorme rust geven, want als een Amerikaans staatsburger in Nederland is ingeschreven, bestaat er voor de banken dan geen meldingsplicht meer. Aangezien er vanaf 2015 niets met dit voorstel is gedaan, heeft een congreslid nu een officiële aanvraag gedaan. (bron: congress.gov)

Helaas zou voortgang van het voorstel voor de Nederlandse Amerikanen niet  veel oplossen: de aangifteplichten blijven namelijk. Het enige gevolg zou zijn dat de bank geen meldingsplicht meer heeft en dus de US burger wel als klant kan aannemen en bedienen (met uitzondering van het aanbieden van beleggingsproducten). Met andere woorden: het zou de banken helpen, niet zozeer de Amerikaanse klanten. Indien het voorstel in de toekomst doorgang vindt, zou dit een grote stap voorwaarts zijn maar zeker geen aanleiding om te juichen.

Kijkt u hier de persconferentie naar aanleiding van de zitting terug.

Meer vragen over FATCA wetgeving?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze mogelijke veranderingen in de FATCA wetgeving, neem dan contact met ons op.

Americans Overseas helpt Amerikanen die in het buitenland wonen op georganiseerde wijze aan hun belastingplicht te voldoen en onnodige dubbele belasting te voorkomen. Op basis van uw persoonlijke situatie stellen we de juiste Amerikaanse belastingadviseur uit ons AOS-netwerk aan u voor. Deze zal u een aanbod op maat doen om u te helpen met uw belastingaangifte. Kosteloos en vrijblijvend

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden