De Telegraaf: Dubbele belasting Nederlandse ondernemers met Amerikaans paspoort

3 min
Gepubliceerd op: 12-03-2018 Laatst gewijzigd op: 12-05-2024

Dagblad De Telegraaf bericht dat het kabinet aan de bel trekt bij de Verenigde Staten over de dubbele belasting die ondernemers in Nederland met een Amerikaans paspoort moeten betalen.

Recent is het Amerikaanse belastingstelsel fundamenteel veranderd. Dit zal grote impact hebben op Nederlandse ondernemers met een Amerikaans paspoort.

Zeker 1.000 Nederlandse ondernemers zullen worden getroffen door de Amerikaanse belasting heffing (Toll Tax), terwijl zij al gewoon netjes belasting hebben betaald in Nederland. Daarnaast worden óók de ruim 42.000 ingezetenen en 100.000 Green Card-houders geraakt door de Amerikaanse belastingwetten.

De Verenigde Staten kennen namelijk een wereldwijde belastingplicht voor Amerikaanse onderdanen. Dit is geregeld in de Amerikaanse belastingwet. Voor buiten de VS wonende Amerikaanse onderdanen geldt daarom altijd een aangifteplicht, ook voor Amerikaanse staatsburgers die in Nederland wonen. Voor Nederlandse ondernemers met een Amerikaans paspoort is daar nu ook de zogenaamde “Toll Tax” bijgekomen.

Toll Tax voor Nederlandse ondernemers met Amerikaans paspoort

Met deze Amerikaanse belastingherziening is een fundamentele wijziging aangebracht in de belastingheffing van multinationale ondernemingen: van een wereldwijd naar een territoriaal stelsel. Tot deze wijziging werden alle (binnenlandse en buitenlandse) winsten in de heffing betrokken op het moment dat deze winsten naar de VS werden gerepatrieerd.

Met het oog op deze belastingwijziging is per 2018 een eenmalige heffing ingevoerd voor al bestaande buitenlandse winsten die zijn behaald vóór de invoering van het territoriale stelsel om het systeem sluitend te maken (de zogenaamde Toll Tax). In het kader van deze eenmalige heffing worden reeds bestaande winsten (ontstaan vóór 2018) geacht te worden overgemaakt naar de Verenigde Staten.

Dubbele belasting voor ondernemers met Amerikaans paspoort

De dubbele belastingaanslag is een gevolg van wijzigingen in de Amerikaanse regelgeving. In reactie op Kamervragen zei staatssecretaris Snel (Financiën) dat Nederland hier zelf weinig aan kan doen.

Daarom hamert het kabinet er nu bij de Verenigde Staten op dat deze misstand voor Nederlandse ondernemers met Amerikaans paspoort wordt rechtgezet. Bovendien zou de herziening van de Amerikaanse fiscale regels Amerikaanse onderdanen in Nederland op meer manieren kunnen treffen, hoewel de dubbele aanslag voor ondernemers naar de inschatting van de staatssecretaris ‘de grootste negatieve impact’ lijkt te hebben op deze groep.

Probleem aankaarten in Europees verband

Ook in Europees verband wordt het probleem aangekaart, omdat dit probleem voor alle landen die handelsbetrekkingen met de VS hebben, speelt. ‘In dat kader heeft de Europese Commissie een brief gestuurd aan de Amerikaanse minister van Financiën, om haar zorgen naar voren te brengen,’ aldus Snel. ‘Vijf grote Europese landen hebben een vergelijkbare brief gestuurd.’

Ondanks het aankaarten van de problematiek, blijft de Toll Tax voor Nederlandse ondernemers met Amerikaans paspoort van kracht.

Nederlandse ondernemers met Amerikaans paspoort en Americans Overseas

Bent u een Nederlandse ondernemer met Amerikaans paspoort? Bij Americans Overseas kunt u terecht met uw vragen over de Amerikaanse Toll tax en dubbele belasting.

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder. Toen wij rond 2013 voor de eerste keer van onze Amerikaanse belastingplicht hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen). Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen, om mensen van over de hele wereld te helpen met goede informatie, om onnodige paniek te voorkomen en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw verplichtingen. Tevens zijn we inmiddels de gesprekspartner voor de politiek betreffende dit onderwerp.

Heeft u als ondernemer in Nederland met Amerikaans paspoort vragen over de Amerikaanse belastingplicht of de impact van de Toll Tax? Neem dan contact op met Americans Overseas.

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

 

Bronnen:

De Telegraaf: https://www.telegraaf.nl/financieel/1760998/vs-moet-dubbele-belasting-voorkomen

Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/03/07/antwoorden-kamervragen-over-amerikaanse-belastinghervorming/antwoorden-kamervragen-over-amerikaanse-belastinghervorming.pdf

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan