Americans Overseas en Citizen Based Taxation CBT

3 min
Gepubliceerd op: 07-11-2017 Laatst gewijzigd op: 18-03-2024

NIEUWS Nieuw wetsvoorstel aanpassing Amerikaans belastingsysteem niet het einde van de Citizen Based Taxation CBT.

Americans Overseas hecht er grote waarde aan om op basis van feiten zo goed en objectief mogelijk te informeren over de problematiek rondom de Amerikaanse Citizen Based Taxation CBT.

Wat is Citizen Based Taxation? De VS is het enige ontwikkelde land ter wereld waar de belastingplicht is gebaseerd op burgerschap in plaats van waar een staatsburger woont of werkt. Dit houdt in dat iedere Amerikaanse burger (ook die met een dubbele nationaliteit), waar ze dan ook geboren zijn, wonen of werken, elk jaar belastingaangifte moet doen in Amerika.

Wetsvoorstel hervorming Amerikaanse belastingsysteem

De laatste tijd ontstond er bij ons en verschillende organisaties de hoop dat met het plan van president Trump om het Amerikaanse belastingsysteem te veranderen ook de Citizen Based Taxation CBT voor particulieren zou worden afgeschaft. Ook in sommige media viel te lezen dat dit mogelijk een aanpassing zou betekenen van de Citizen Based Taxation en daarmee de verplichte belastingaangifteplicht van particuliere Amerikanen in het buitenland.

Géén aanpassing Citizen Based Taxation CBT

Wij hebben het voorstel tot in detail doorgenomen. Tot onze teleurstelling en die van de actiegroepen stond er niks in het huidige Amerikaanse wetsvoorstel over het aanpassen van de Citizen Based Taxation CBT. Voorlopig zal er niets veranderen rondom de Citizen Based Taxation en de belastingplicht voor Amerikanen in het buitenland. Ook het aantal Amerikanen in het buitenland dat vanwege CBT hun staatsburgerschap opgeeft, blijft ook dit jaar weer stijgen.

Wat doet Americans Overseas?

Americans Overseas heeft ervoor gekozen via de lokale en Europese politiek de Amerikaanse politici bewuster te maken van de problematiek rondom de CBT. Wij hebben dit jaar het volgende weten te bereiken:

Rapport Americans Overseas naar GAO

Het GAO (Government Accountability Office) is de Amerikaanse rekenkamer, zij is belast met het onderzoek naar de effecten van FATCA onder Amerikanen in het buitenland en de ondersteuning die Amerikanen in het buitenland krijgen.

Americans Overseas heeft onlangs, in samenwerking met het Ministerie van Financiën en het ministerie van Buitenlandse Zaken, het onderzoek dat Americans Overseas vorig jaar deed over de belastingproblematiek voor Amerikanen in het buitenland, aangeboden aan het GAO. Wij hopen dat hierdoor meer begrip ontstaat en er ondersteuning komt. Conclusie en presentatie van dit onderzoek aan de Amerikaanse regering wordt pas medio 2018 verwacht.

Americans Overseas om de tafel met Amerikaanse ambassade

Recent zat Americans Overseas om de tafel met de Amerikaanse ambassade en het consulaat om de consulaat en ambassade medewerkers meer bewust te maken van de problemen met FATCA en CBT plicht, voor en onder Amerikanen in Nederland . We zien positieve veranderingen. Zo wordt het makkelijker en vooral sneller om een Social Security Number SSN aan te vragen en daarmee weigering te voorkomen bij Nederlandse banken en andere financiële instellingen.

Americans Overseas en Nederlandse politiek

Doordat Americans Overseas de Nederlandse politiek bewuster heeft weten te maken van de problemen, hebben de inspanningen van het ministerie van Financiën er mede toe geleid dat banken voorlopig de bankrekeningen van cliënten die geen SSN kunnen overleggen, niet sluiten. Voorwaarde daarbij is wel dat de cliënt kan aantonen dat hij/zij de SSN aanvraag is gestart en in afwachting is van het SSN.

Americans Overseas

Americans Overseas blijft zich actief inzetten om overheden en officiële instanties te blijven informeren over alle problemen die we tegenkomen. U kunt altijd contact opnemen met Americans Overseas.

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

 

 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan