Uitspraak Kifid: Aegon Bank mag spaarrekening onbedoelde Amerikaan sluiten

2 min
Gepubliceerd op: 10-01-2022 Laatst gewijzigd op: 12-05-2024

Volgens een uitspraak van het financiële klachteninstituut Kifid mag de Aegon Bank een spaarrekening sluiten van een klant met zowel het Nederlands als Amerikaans staatsburgerschap.

Ondanks de verlenging van de afspraak van het Ministerie van Financiën en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat rekeningen niet gesloten mogen worden tot september 2022 en de recente uitspraak van rechtbank Midden-Nederland inzake De Volksbank, oordeelt het financiële klachteninstituut Kifid anders.

Volgens de bindende uitspraak van Kifid zou het voor de Aegon Bank te bewerkelijk en te duur worden om een systeem in te richten waarmee zij voldoet aan de eisen van de Amerikaanse belastingplicht, de zogenoemde FATCA-regelgeving.

Onbedoelde Amerikaan

Een onbedoelde Amerikaan is iemand die zowel de Nederlandse als de Amerikaanse nationaliteit heeft, zonder een verdere band te hebben met de VS. Deze groep Amerikanen zijn onderworpen aan de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

FATCA heeft als doel belastingontduiking door Amerikanen te voorkomen. Deze wet verplicht Nederlandse banken en financiële instellingen om gegevens over Nederlandse rekeninghouders met ook de Amerikaanse nationaliteit te verstrekken aan de belastingdienst (IRS) van de Verenigde Staten.

Onbedoelde Amerikaan had spaarrekening bij Aegon Bank

De onbedoelde Amerikaan in kwestie had een spaarrekening lopen bij de Aegon bank maar hield een betaalrekening bij een andere bank, die wel voldoet aan de FATCA-eisen en financiële producten biedt voor onbedoelde Amerikanen.

Ondanks het feit dat volgens de Nederlandse wetgeving een bank niet is toegestaan een rekening van een klant te beëindigen alleen omdat hij een dubbele nationaliteit heeft, vindt het Kifid dat de Aegon Bank niet in strijd handelt met de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) zo valt te lezen in de uitspraak van het klachteninstituut.

Meer weten over de gevolgen van de Kifid uitspraak voor bankrekeningen van Nederlanders met ook de Amerikaanse nationaliteit?

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder.

Toen wij rond 2013 voor de eerste keer over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is voor Nederlanders die de Amerikaanse nationaliteit door geboorte hebben verkregen. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

 

 

Bronnen:

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan

Meer artikelen

Bekijk al het nieuws