Europarlementariër Sophia in ’t Veld over de EU en de ontevredenheid over FATCA

5 min
Gepubliceerd op: 11-07-2018 Laatst gewijzigd op: 18-03-2024

Americans Overseas heeft uitgebreid met lid van het Europees Parlement Sophie in’ t Veld gesproken over het debat in de EU over FATCA. In het Parlement volgde daarop een stemming om uitdrukking te geven aan de onvrede van de EU met FATCA.

Kan de EU iets doen aan FATCA en aan Citizen Based Taxation, de op Amerikaans staatsburgerschap gebaseerde belastingen?

Volgens Sophie in ’t Veld “beslist het Europees Parlement niet over belastingheffing. Dat is een puur nationale bevoegdheid van de EU-lidstaten, maar ik denk dat het feit dat het onderwerp steeds zichtbaarder wordt, dat het Europees Parlement het nu duidelijk op de politieke agenda heeft gezet, ik denk dat dat zeer nuttig zal zijn.”

Ze is nogal pessimistisch over een verandering van de Amerikaanse wetgeving. Citizen Based Taxation is een Amerikaans systeem en het is aan de Amerikanen om het te veranderen. Wat betreft FATCA heeft de EU-commissie ook verklaard, dat het geen EU-kwestie is, omdat alle EU-landen hun eigen overeenkomsten met de VS hebben gesloten.

Anderzijds kan de EU helpen wanneer het belastingssysteem inbreuk maakt op aspecten van EU-wetgeving, dus het is een kwestie van de juiste afbakening. De EU heeft onlangs de zogenoemde Accidental Americans’ kunnen steunen, die FATCA een schending van de nieuwe wet op gegevensbescherming, GDPR, noemden. Ook het hebben van een bankrekening is een EU-recht, dus elke bank die een EU-burger een bankrekening weigert, is in overtreding. In ’t Veld: “Binnen de Europese Unie moeten we ook druk uitoefenen op financiële instellingen en zeggen: ‘Kijk, we beseffen dat je te maken hebt met FATCA, dat het moeilijk is, maar dat betekent niet dat je gewoon mensen als klanten kunt uitsluiten’. ”

Bovendien kan de EU schaalvoordelen bieden bij toekomstige transatlantische onderhandelingen met de VS. “We moeten aan de ene kant elke transatlantische bijeenkomst gebruiken die we hebben om dit op de agenda te zetten”, aldus In ’t Veld. “Als alle lidstaten in de Raad van de Europese Unie dit gezamenlijk op de transatlantische agenda plaatsen, kunnen ze echt veel druk uitoefenen.”

Is FATCA een overtreding van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming)?

Sophie in ’t Veld stelt dat het technisch gezien geen overtreding is. Banken mogen geen informatie exporteren naar externe partijen zonder de toestemming van hun klanten. De VS vonden echter een slimme manier om dit te omzeilen: “De banken geven de gegevens aan de nationale overheden hier in Europa en vervolgens dragen de regeringen de gegevens over aan de belastingdiensten in de Verenigde Staten. Deze bilaterale overeenkomsten [tussen de VS en afzonderlijke Europese nationale regeringen] dienen niet het doel van gegevensbescherming. Dus ik denk dat ze moeten worden ingetrokken en idealiter moeten worden vervangen door een overeenkomst tussen de EU en de VS, die voldoet aan alle Europese normen voor gegevensbescherming. ”

Wat gebeurde er met de stem van het Europees Parlement?

Het Europees Parlement stemde in grote meerderheid over het onderwerp FATCA. Sophie in ’t Veld legt uit dat dit een politieke stem was en geen wetgevende stem. Dit betekent dat het Europees Parlement door te stemmen een verklaring heeft afgelegd, dat ze niet blij zijn met de huidige stand van zaken. Er worden echter geen maatregelen geïmplementeerd.

In ’t Veld licht toe: “Nu is het voor iedereen duidelijk, het Europees Parlement heeft het echt omarmd, het zet zijn gewicht erachter en houdt het op de politieke agenda. Maar het is heel belangrijk dat de nationale politiek ook reageert en dat ze zich bewust worden. ”

Zullen EU-landen handelen?

Historisch gezien, legt Sophie in ’t Veld uit, zijn EU-landen over het algemeen erg onderdanig aan de VS en dat moet veranderen. “Ik zie dat nationale regeringen een beetje verlegen en terughoudend zijn om moeilijke problemen met de Amerikaanse autoriteiten aan te kaarten, wat vreemd is, want er zijn maar twee landen in de wereld die een op burgers gebaseerd belastingstelsel hebben, en dat zijn de Verenigde Staten en Eritrea. En toen Eritrea hetzelfde deed met zijn burgers hier in Europa, reageerde Europa heel snel en berispte Eritrea. Het is dus ook een kwestie van houding, en ik denk dat Europa een stuk assertiever moet zijn “.

De overeenkomsten tussen de landen en de VS illustreren ook de onderdanige relatie. Volgens de geldende wettelijke normen in de bilaterale belastingverdragen bevatten ze een clausule, die wetten van een EU-land kan aankaarten als deze in strijd zijn met een Amerikaanse wet. Dit betekent dat Amerikaanse wetgeving altijd voorrang heeft op de wetgeving van een EU-land.

Terwijl dit wederom een voorbeeld is van scheefgetrokken betrekkingen tussen de EU en de VS, zegt In ’t Veld dat het huidige politieke klimaat daadwerkelijk kan leiden tot positieve actie om EU-burgers met Amerikaans staatsburgerschap te beschermen tegen discriminatie en dubbele belastingheffing. “Het zal ook Europese regeringen bewuster maken van het feit dat ze niet alleen maar blind vertrouwen in de Amerikaanse regering kunnen hebben om het juiste ding te doen en dat we veel assertiever dienen te zijn en ook voor onze eigen Europese burgers moeten opkomen.”

Wat kunnen individuen doen volgens Sophie in ’t Veld?

In ’t Veld heeft hoge verwachtingen van getroffen mensen die actie ondernemen: “Wat erg handig is, als al die mensen die getroffen zijn, en ik denk dat we het waarschijnlijk over honderdduizenden in de Europese Unie hebben, zich organiseren en zich verenigen en met één stem spreken, omdat ik denk dat dat de beweging veel krachtiger maakt.” Het uitgangspunt is dat individuele personen contact opnemen met hun nationale politici. De nationale regeringen kunnen vervolgens op hun beurt hun EU-vertegenwoordigers instrueren om het onderwerp politiek te bespreken en aan wetgeving te werken. Tot nu toe hebben alleen Nederland en Frankrijk de kwestie actief op de agenda gezet met hun regeringen, aldus Europarlementslid Sophie in ’t Veld.

Moeten Amerikaanse personen wachten met aangifte doen?

“De kansen van de EU om de Amerikanen ervan te overtuigen hun belastingstelsel te veranderen zijn heel klein”, zegt Sophie in ’t Veld. Bovendien kunnen EU-wetten burgers niet beschermen tegen Amerikaanse belastingwetten. In ’t Veld adviseert mensen om goed advies in te winnen en zij herhaalt de noodzaak om ook de nationale overheden te informeren.

Wat kunnen individuen doen als de bank hun rekening sluit?

De mogelijkheid om een ​​bankrekening te hebben is een EU-recht.Sophie in ’t Veld legt uit dat men moet eisen dat zijn bank zich aan die wet houdt. Er zijn echter geen EU-bepalingen vastgesteld voor de toegang tot pensioenen, beleggingen, hypotheekrekeningen en andere financiële producten, dus de banken kunnen deze helaas nog steeds sluiten voor Amerikaanse burgers.

Hoe zit het met de Amerikanen in de Verenigde Staten?

‘Eerlijk gezegd denk ik dat het de Amerikanen niets kan schelen. Dit is niet hun probleem “, zegt In ’t Veld. Ze wijst er ook op dat de meeste Amerikaanse burgers niet eens op de hoogte zijn van al deze wetten en er niets om geven. Het is geen verkiezingsonderwerp voor een politicus, dus daarom staat het niet hoog op de agenda, concludeert ze.

Samenvatting – Waar we nu staan

Er is nog nooit zoveel media-aandacht geweest als nu voor FATCA en CBT. Het EU-Parlement heeft zich uitgesproken en verschillende EU-lidstaten zijn vastbesloten om hun Amerikaanse tegenhangers voortdurend over deze problemen te informeren. Ook hebben recent invloedrijke Amerikaanse lobbyisten en politici zich uitgesproken tegen de schadelijke effecten van FATCA. Deskundigen zijn het erover eens dat er nog een lange weg te gaan is, maar hoe meer aandacht, hoe beter.

Zoals Sophie in ’t Veld herhaalt, is het nu belangrijker dan ooit om uw stem bij uw eigen regering te laten horen, bij voorkeur als één collectieve stem.

De rol van Americans Overseas

Americans Overseas heeft gezorgd voor bewustwording bij lokale, nationale en EU-overheidsfunctionarissen, evenals bij banken en andere financiële instellingen door voortdurend te lobbyen en ook contact te zoeken met de pers. Momenteel wil Americans Overseas met de hulp van een aantal EU-Parlementsleden bewustzijn over de gevolgen van ‘Citizen Based Taxation’ creëren in Duitsland. Americans Overseas is van mening, dat als Duitsland ook in de EU zijn stem laat horen, dat misschien weer een stap in de goede richting is.

Meer vragen over gevolgen FATCA en CBT

Americans Overseas informeert lokale en Europese parlementen over de effecten en problemen die Europese burgers hebben met deze (recent) ingevoerde wetten.

We zijn dit initiatief gestart om mensen van over de hele wereld te helpen door goede informatie te verstrekken om onnodige paniek te voorkomen en gratis en vrijblijvend hulp te bieden. Indien nodig, hebben wij een netwerk van betaalbare professionals (accountants) die u kunnen helpen met uw fiscale verplichtingen.

Als u meer vragen heeft over de gevolgen van FATCA en CBT kunt u contact met ons opnemen op Americans Overseas.

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden