Residence-based taxation coalition

3 min
Gepubliceerd op: 21-03-2021

Americans Overseas lid van de gelanceerde Residence-Based Taxation Coalition 

Citizen-based Taxation (CBT)

De Verenigde Staten heffen belastingen op basis van staatsburgerschap. Dit wordt CBT genoemd. CBT houdt in dat de Verenigde Staten hun burgers belasten op hun wereldwijde inkomen, ongeacht waar zij wonen en hun inkomen verdienen.

Residence-based taxation (RBT)

Belastingheffing op basis van de verblijfplaats (RBT) belast personen op basis van de plaats waar het inkomen is verdiend. Door een op de woonplaats gebaseerde belastingheffing in te voeren, zouden Amerikaanse burgers die in het buitenland wonen en buiten de Verenigde Staten inkomsten verwerven of inkomsten die geen verband houden met economische activiteit in de Verenigde Staten, niet langer door de Verenigde Staten op die inkomsten worden belast. 

Op nationaliteit gebaseerde belastingheffing is onverenigbaar met de wereldeconomie van de 21e eeuw, waar het belastingbeleid van alle andere geïndustrialiseerde naties gebaseerd is op ingezetenschap en niet op nationaliteit. 

De coalitie

De coalitie: de Residence-Based Taxation Coalition, zal individueel en collectief werken om RBT onder de aandacht te brengen en om kennis en onderzoek te leveren om belastingheffing op basis van woonplaats (RBT) te bevorderen in Washington, DC, bij het Congres, de media en het grote publiek. 

Onze missie

Het invoeren van belastingheffing op basis van woonplaats (RBT) voor Amerikanen die in het buitenland wonen en werken. 

  • Het creëren van aandacht in het Congres: Aandacht vestigen op de noodzaak van belastinghervorming voor Amerikanen die in het buitenland wonen en werken.
  • Beleidsmakers en het publiek helpen: Presenteren van algemeen aanvaarde argumenten, onderzoek en documentatie ten gunste van belastingheffing op basis van verblijfplaats (RBT).
  • Navigeren door het proces: Informatie en gegevens ter ondersteuning van de op woonplaats gebaseerde belastingheffing (RBT) beschikbaar stellen aan de Amerikaanse regering, de media en het publiek.

Vragen

  • Hoe haalbaar is dit?
  • Wat betekent dit voor mij als overzeese Amerikaan?
  • Moet ik nog steeds aangifte doen?
  • Denkt u echt dat u deze oude regelgeving kunt veranderen?

Veel van deze vragen worden op dit moment aan ons team gesteld. Laten we duidelijk zijn. De leden van de coalitie, waaronder American Overseas, hebben zich verenigd omdat we samen wel geloven dat we verandering kunnen brengen. 

CBT is, zoals gezegd, onverenigbaar met de wereldeconomie. Tegelijkertijd denken wij dat deze verandering tijd en moeite zal kosten. En als het zover is, verwachten wij dat de CBT alleen zal worden ingevoerd voor mensen die al aan de Amerikaanse belastingwetten voldoen. Het is onwaarschijnlijk dat burgers die niet compliant zijn, worden vrijgesteld.

Door ons samen, maar ook individueel, te concentreren en onze doelen naar Washington te brengen, werken we aan een duurzame oplossing voor Amerikanen Overzee.

Website en updates

Kijk op https://www.rbtcoalition.org voor meer informatie over de Residence-Based Taxation Coalition.

Over Americans Overseas

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder.

Toen wij rond 2013 voor het eerst over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is voor Nederlanders die de Amerikaanse nationaliteit door geboorte hebben verkregen. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw Amerikaanse belastingverplichtingen.

Heeft u vragen over de Residence-Based Taxation Coalition? Neem dan contact op met Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan