Ik heb al belasting betaald in het land waar ik woonachtig ben. Heeft dat invloed op het al dan niet moeten betalen van belasting in de VS?

Ja. Het zal zeer waarschijnlijk zal invloed hebben op ten minste drie manieren:

  1.  Het buitenlandse belastingkrediet: ‘If you paid taxes abroad and are subject to U.S. tax on the same income, you may be able to take a credit for those taxes. This way you don’t pay twice
  2. Most countries have a verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen  with the US in place which describe taxes that are and aren’t credible. Note: Income that’s not taxed in your country of residence might be taxed in the US which means you would unfortunately still need to pay the US tax.
  3.  De buitenlandse inkomsten vrijstelling allows you to exclude certain income for US purposes and benefit from an exclusion up to around $90.000,- However it does matter what kind of income it is.

Opmerking:  zelfs als u geen belasting verschuldigd bent ontslaat u dit niet van het indienen van de belastingaangiften in de Verenigde Staten.

Dit is bedoeld als een leidraad, maar in geen geval moet u een actie ondernemen op basis van dit advies. We raden altijd aan een fiscaal deskundige te raadplegen.