Hoe vaak moet ik aangifte doen?

U moet jaarlijks aangifte doen, op of vóór 15 april volgend op het fiscale jaar van uw melding.

Neem nu contact op voor meer informatie